Від депортації до депортації

МАКАР Юрій, ГОРНИЙ Михайло, МАКАР Віталій.

Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи. Том 2. – Чернівці: Букрек, 2014. – 900 с. : іл.

На базі зібраних в архівах України, Польщі та Канади матеріалів, з залученням опублікованих документів і значної кількості наукових опрацювань автори виклали своє бачення долі українців Холмщини та Південного Підляшшя від їх вивезення углиб Росії під час Першої світової війни, їх переживань у складі міжвоєнної Польщі, під час Другої світової війни, евакуації (депортації) на підставі Угоди від 9 вересня 1944 р. до УРСР і ганебної акції «Вісла» – депортації в кордонах повоєнної Польщі.

Публікація запланована у вигляді тритомника. Зміст другого тому складають дослідницькі розділи, спогади, документи, ілюстрації.

Видання здійснюється заходами МПП ВКФ «ГЕЛІКОН», а також за підтримки Меморіяльного фонду ім. Теодоти та Івана Климів з Канадського інституту українських студій в Альбертському університеті.